BusinessTime Coaching

Przemyślenia o krytycznym myśleniu (efektywność coachingu).

Posted on

Dowody na efektywność coachingu bywają… kłopotliwe. Bo jak to zmierzyć? Subiektywnie. A cóż to za miara? Wiele badań wyników coachingu bazuje na samoocenie osób korzystających z tej formy rozwoju (trochę żargonu zawodowego – „coachee”). Podczas Nocy Szkoleń prowadziłam spotkanie o mitach w coachingu. Było sporo dyskusji na temat przytaczanych przeze mnie wyników badań, m.in. opisanych https://icf.org.pl/coach-pisze/coaching-w-organizacji-modny-trend-czy-inwestycja-wspierajaca-rozwoj/ Ciekawym zjawiskiem jest to, że osoby korzystające wcześniej z procesów coachingu profesjonalnego nie mają wątpliwości […]

BusinessTime Coaching

Co z tym Grzesiakiem, co z tym Jakóbiakiem? Czyli jak łatwo „zostać” coachem.

Posted on

W Polsce wyjątkowo łatwo zostać coachem. A raczej… zostać nim mianowanym. I nie chodzi tu o mianowanie związane z prestiżem i honorami. Chodzi niestety o brak wiedzy i ignorancję ludzi, którzy o coachingu mówią i piszą nie wiedząc nic i nie wykazując choćby najmniejszej chęci zgłębienia tematu. Od jakiegoś czasu przelewają się przez sieć różne rewelacje o rzekomych coachach pracujących w… hmmm… dziwny sposób. Nie będę wnikać, przytaczać, dla wskazania kierunku napiszę tylko tyle – […]