Czym coaching nie jest

COACHING TO

rozmowa, relacja, praca nad dążeniem do celu, proces rozwoju osobistego. Coach wierzy, że posiadasz wszelkie niezbędne zasoby, a jego rolą jest pomóc Ci do nich dotrzeć i je wykorzystywać!

Definicja coachingu wg International Coach Federation:

Coaching jest partnerską współpracą z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.

Istnieje sporo form wsparcia, które mogą na pierwszy rzut oka wydawać się podobne lub tożsame z coachingiem. Tak jednak nie jest:

CZYM COACHING NIE JEST

Bardzo często spotykam się z myleniem coachingu z innymi formami wspierania rozwoju osobistego. Poniżej w kilku słowach opisuję głownie czym coaching nie jest, by nie był traktowany jako pojęcie zastępcze oraz by po prostu szerzyć wiedzę.

COACHING TO NIE TERAPIA

W terapii dąży się do rozpoznania mechanizmów tkwiących w przeszłości, które wpływają na obecne funkcjonowanie. W coachingu pracuje się w teraźniejszości dla osiągania celów w przyszłości. Nie zajmujemy się przeszłością.

COACHING TO NIE SZKOLENIE…

A coach to nie trener (w rozumieniu szkoleniowym, ale literalnym w tłumaczeniu z angielskiego J). Na szkolenie idziesz się uczyć od trenera nowej wiedzy i umiejętności. Coach nie będzie robił wykładu – będzie zadawał Ci pytania, by poznać Twoje rozwiązania i pomysły.

COACHING TO NIE MENTORING

Mentor to człowiek pracujący na takim samym/podobnym/wyższym stanowisku/zakresie, ale z o wiele większym doświadczeniem zawodowym, który może się nim po prostu podzielić. Coach nie daje swoich gotowych rozwiązań i nie mówi, co zrobić.

COACHING TO NIE DORADZTWO ani KONSULTING

W procesie doradztwa doradca proponuje konkretne możliwości działań w danym zakresie (np. jak szukać pracy, jak zrealizować konkretny projekt w danej branży). Coach nie daje rad i nie informuje, jak zająć się daną kwestią.

Co więcej:

- w coachingu nie zajmujemy się innymi ludźmi (np. Jak spowodować, żeby ktoś się zmienił lub/i żeby coś zrobił?), zajmujemy się tylko tą osobą, która jest klientem (tzn. Co chcesz/możesz zrobić, żeby siebie lub coś zmienić? Czego potrzebujesz, żeby zacząć to robić?) , to Ty jesteś w centrum zainteresowania coacha;

- jedna sesja może (ale nie musi) doprowadzić klienta do założonego celu. Coaching to proces. Przygotuj się na ciąg zmian, a nie na jednorazowe spotkanie. Każdy człowiek ma swoje tempo pracy, swoje potrzeby, swoje cele. Coaching jest narzędziem zindywidualizowanym i dostosowującym się do poszczególnej osoby. Każdy proces coachingowy wygląda inaczej. Po prostu spróbuj! 🙂