Czym coaching nie jest


CZYM COACHING NIE JEST

Bardzo często spotykam się z myleniem coachingu z innymi formami wspierania rozwoju osobistego. Poniżej w kilku słowach opisuję głownie czym coaching nie jest, by nie był traktowany jako pojęcie zastępcze oraz by po prostu szerzyć wiedzę.

COACHING TO

rozmowa, relacja, praca nad dążeniem do celu, proces rozwoju osobistego. Coach wierzy, że posiadasz wszelkie niezbędne zasoby, a jego rolą jest pomóc Ci do nich dotrzeć i je wykorzystywać!

Definicja coachingu wg International Coach Federation:

Coaching jest partnerską współpracą z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.

Istnieje sporo form wsparcia, które mogą na pierwszy rzut oka wydawać się podobne lub tożsame z coachingiem. Tak jednak nie jest:

COACHING TO NIE TERAPIA

W terapii dąży się do rozpoznania mechanizmów tkwiących w przeszłości, które wpływają na obecne funkcjonowanie. W coachingu pracuje się w teraźniejszości dla osiągania celów w przyszłości. Nie zajmujemy się przeszłością.

COACHING TO NIE SZKOLENIE…

A coach to nie trener (w rozumieniu szkoleniowym, ale literalnym w tłumaczeniu z angielskiego J). Na szkolenie idziesz się uczyć od trenera nowej wiedzy i umiejętności. Coach nie będzie robił wykładu – będzie zadawał Ci pytania, by poznać Twoje rozwiązania i pomysły.

COACHING TO NIE MENTORING

Mentor to człowiek pracujący na takim samym/podobnym/wyższym stanowisku/zakresie, ale z o wiele większym doświadczeniem zawodowym, który może się nim po prostu podzielić. Coach nie daje swoich gotowych rozwiązań i nie mówi, co zrobić.

COACHING TO NIE DORADZTWO ani KONSULTING

W procesie doradztwa doradca proponuje konkretne możliwości działań w danym zakresie (np. jak szukać pracy, jak zrealizować konkretny projekt w danej branży). Coach nie daje rad i nie informuje, jak zająć się daną kwestią.

Co więcej:

– w coachingu nie zajmujemy się innymi ludźmi (np. Jak spowodować, żeby ktoś się zmienił lub/i żeby coś zrobił?), zajmujemy się tylko tą osobą, która jest klientem (tzn. Co chcesz/możesz zrobić, żeby siebie lub coś zmienić? Czego potrzebujesz, żeby zacząć to robić?) , to Ty jesteś w centrum zainteresowania coacha;

– jedna sesja może (ale nie musi) doprowadzić klienta do założonego celu. Coaching to proces. Przygotuj się na ciąg zmian, a nie na jednorazowe spotkanie. Każdy człowiek ma swoje tempo pracy, swoje potrzeby, swoje cele. Coaching jest narzędziem zindywidualizowanym i dostosowującym się do poszczególnej osoby. Każdy proces coachingowy wygląda inaczej. Po prostu spróbuj! 🙂